Projecten

Na de overdracht van Beeckestijn door de Gemeente Velsen aan Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten zijn de nieuwe eigenaars gestart met een aantal projecten. Hendrick de Keyser is begonnen met een grootschalige restauratie van het hoofdhuis en verbouwen van het Noordelijk Koetshuis tot restaurant. Natuurmonumenten ontwikkelde – in samenwerking met de Vrienden – het Versterkingsplan voor de komende 20 jaar. Dit wordt in verschillende projecten gerealiseerd.
Hieronder een overzicht van de projecten die nu worden uitgevoerd en die eerder werden opgeleverd.

Projecten in uitvoering

Neo baroktuin

Neo baroktuin

Werkzaamheden Groot onderhoud in de neo baroktuin, o.a. vervangen van de paden, en het vervangen van de taxussen door mooie buxusbollen. Sponsoring, schenking Hoek Hoveniers t.g.v. hun 75-jarig bestaan Oplevering Wordt nog bekend gemaakt Bijzonderheden Ter gelegenheid...

Lees meer
Herinrichting Bloemenwaaier

Herinrichting Bloemenwaaier

Werkzaamheden: Volgens Versterkingsplan. Aanvragen vergunning gemeente Velsen. Verwijderen oude eenjarige beplanting. Herinrichten van de vier kabinetjes. Reparatie van de witte hekken. Planten nieuwe bomen. Beplanten van de 19 waaiervormige bedden met vaste planten...

Lees meer
Sponsoring Huis Beeckestijn

Sponsoring Huis Beeckestijn

Werkzaamheden: Met enige regelmaat ontvangen de Vrienden van Beeckestijn verzoeken van Huis Beeckestijn om een bijdrage in de kosten van hun activiteiten. Sponsoring, schenking: De Vrienden nemen alleen verzoeken tot sponsoring van 'tastbare zaken' in behandeling. Met...

Lees meer
Halfverharding met Achterhoeks Padvast

Halfverharding met Achterhoeks Padvast

Werkzaamheden: Betreffen paden, twee reposoirs en het Centraal Plateau in het formele, geometrische deel van Beeckestijn. Start in juli 2016. Uitgraven/verwijderen bestaande verharding van de paden. Uitzetten van de oorspronkelijke maatvoering. Aanbrengen en inwalsen...

Lees meer
Erfgoedlogies: Kapelwoning als vakantiewoning

Erfgoedlogies: Kapelwoning als vakantiewoning

Werkzaamheden: Aanvraag bouwvergunning verbouwing interieur bij gemeente Velsen. Bewoonbaar maken interieur voor verhuur in het kader van 'Monument & Bed, overnachten op unieke locaties', Sponsoring, schenking: BankGiroLoterij, toekenning februari 2013....

Lees meer

Opgeleverde projecten

Restauratie kapelwoning: sponsoring van torenspits

Restauratie kapelwoning: sponsoring van torenspits

Werkzaamheden De restauratie van de kapel is inmiddels al een heel eind gevorderd. En onlangs werd letterlijk het hoogste punt bereikt van de restauratie. Jaren geleden beloofden we Hendrick de Keyser de torenspits te sponsoren. Op 6 oktober werd deze torenspits...

Lees meer
Renovatie Eikencirkel en centrale laan

Renovatie Eikencirkel en centrale laan

Werkzaamheden Eerst nog een onbekend, overwoekerde plek, achterin het park, nu een parel die het bezoek meer dan waard is. Het pad rondom de eiken is weer duidelijk zichtbaar en bewandelbaar en er zijn zelfs bankjes geplaatst. Een ander mooi project betreft de...

Lees meer
Herstel slangenmuur

Herstel slangenmuur

Op de foto: Hugo Brink, voorzitter Vrienden van Beeckestijn Werkzaamheden: Begin november werd de zeldzame en bijzondere slangenmuur in de klassieke kruidentuin ernstig beschadigd. Omdat deze schade niet door de verzekering gedekt werd, betekende het herstel voor...

Lees meer
Herinrichting entrees en parkeerplaats

Herinrichting entrees en parkeerplaats

Opdrachtgever Natuurmonumenten / gemeente Velsen Werkzaamheden Werkzaamheden zijn o.a. aanbrengen beplanting, kappen bomen (met vergunning), aanbrengen asfalt, verharding en stootbanden, plaatsen bebording en fietsenstalling achterzijde;  enkele paden voorzien van...

Lees meer
Nieuwe toegangshekken entree Beeckestijn

Nieuwe toegangshekken entree Beeckestijn

Werkzaamheden Het plaatsen van nieuwe hekken om alle ingangen een mooier en duidelijker aanzicht te geven. Sponsoring, schenking Natuurmonumenten Oplevering Najaar 2017. Bijzonderheden De hekken met ingefreesde letters ‘Buitenplaats Beeckestijn’ zijn gemaakt van...

Lees meer
40.000 bloembollen voor Beeckestijn

40.000 bloembollen voor Beeckestijn

Werkzaamheden Planten van 40.000 bloembollen; stinzenbollen van KNAV en historische bollen van NatuurmonumentenSponsoring Natuurmonumenten en Koninklijke Algemeene Vereniging voor bloembollencultuur (KNAV)Oplevering Najaar 2017Opdrachtgever Vereniging...

Lees meer
Taxusboompjes hoofdingang Huis Beeckestijn

Taxusboompjes hoofdingang Huis Beeckestijn

Werkzaamheden: Aanschaf twee kegelvormige taxusboompjes en twee kubusvormige plantenbakken. Planten van de boompjes en bakken voorzien van hydro-systeem. Sponsoring, schenking: Geschonken aan Huis Beeckestijn door de Vrienden van Beeckestijn ter gelegenheid van hun...

Lees meer
Bijenstal in de kruidentuin

Bijenstal in de kruidentuin

Werkzaamheden Bouwen en plaatsen van een houten bijenstal in de kruidentuin. Sponsoring, schenking Inzet van Martien Koster en Ron Hop Oplevering Mei 2017 Bijzonderheden De bijenstal is ontworpen en gemaakt door twee handige buurmannen, Martien Koster en Ron Hop. Ad...

Lees meer
Restauratie Vijverkom

Restauratie Vijverkom

Werkzaamheden:Bovenrand van de Vijverkom opnieuw metselen. Scheuren dichten en opnieuw plaatsen van de hardstenen hoekblokken. Vervangen afvoer naar de Alenbeek. Verplaatsen van de vier hardstenen banken zonder rugleuning naar benedenpad. Plaatsen van twee nieuwe...

Lees meer