Werkzaamheden:

Betreffen paden, twee reposoirs en het Centraal Plateau in het formele, geometrische deel van Beeckestijn. Start in juli 2016. Uitgraven/verwijderen bestaande verharding van de paden. Uitzetten van de oorspronkelijke maatvoering. Aanbrengen en inwalsen van onderlaag van gemalen steen: fijne fractie. Aanbrengen en inwalsen tweede laag: grove fractie (tot ca. 1,5 cm). Frezen van de grond naast de paden en inzaaien met gras.

Sponsoring, schenking:

Gemeente Velsen

Oplevering:

Op 27 november 2016 werd de eerste fase van het project Halfverharding Achterhoeks Padvast opgeleverd. Dit gebeurde samen met de oplevering van de Reposoirs en het Centraal Plateau.
Fase 1:
Centrale As, Huisdwarslaan-Zuid en -Noord, Hoofddwarslaan-Zuid en -Noord, Ronde Laan Vijverkom, de Reposoirs en het Centraal Plateau.

Foto’s: Anne Helmers

Medio oktober 2018: Vernieuwen van de verharding van de Tussenlaan.

Bijzonderheden:

Fase 2 betreft de overige paden in het formele, geometrische deel van Beeckestijn.  Realisatie van Fase 2 is nog niet gepland.

Opdrachtgever:

Vereniging Natuurmonumenten