Publicaties

Publicaties

Overzicht van publicaties die via Stichting Vrienden van Beeckestijn zijn verschenen.

Bezoek aan ‘Bekesteyn’ in 1783

Auteur: Jan Holwerda

Jan Holwerda citeert uit een reisbeschrijving van het bezoek dat twee echtparen uit Zeeland in 1783 aan ‘buitenplaats Bekesteyn’ brachten. Zij zijn onder de indruk van het park dat in ‘Engelsche smaak’ is aangelegd. Als haast vanzelfsprekend valt te lezen waar zo’n aanleg dan uit bestaat. Nieuw is dat er op ‘Bekesteyn’, ook na 1772, jaarlijks veranderingen door de toen al bekende architect Johann Georg Michael (1738-1800) worden doorgevoerd.

Lees de publicatie….

250 jaar geleden

Auteur: Andries Vonk, voorjaar 2018.

Bezoek Willem V van Oranje en zijn echtgenote Wilhelmina aan Beeckestijn.

Lees de publicatie….

De geboorte van de Stichting Vrienden van Beeckestijn

Auteur: Siebe Rolle, augustus 2016.

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn schreef Siebe Rolle deze publicatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting.

De artikelen zijn destijds  achtereenvolgend gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de Vriendenstichting. In deze publicatie zijn ze gebundeld.

Lees de publicatie….

De Triomf van Beeckestijn

Auteur: Andries Vonk, november 2016.

Ooit heeft er aan het einde van de tuin van Beeckestijn een Colonnade gestaan, waarvan tijdens een bezoek van Prins Willem V in 1768 nog melding is gemaakt. Tijdens regelmatig overleg in 2014 tussen Natuurmonumenten en de Vrienden van Beeckestijn over het Versterkingsplan voor de buitenplaats kwam deze Colonnade weer ter sprake. De Vrienden zagen graag dat het herstel van de Colonnade in dit versterkingsplan werd opgenomen. Op verzoek van Natuurmonumenten schreef ons voormalig bestuurslid Andries Vonk De Triomf van Beeckestijn in 2016.

Lees de publicatie….

Beeckesteyn, geteekend door Michael en gegraveert door Philips

Auteur: Jan Holwerda.

Ing. Jan Holwerda (1960) is de man achter Groen Verleden. Hij studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (wat nu Van Hall Larenstein heet). Zijn groene opleiding en interesse voor geschiedenis leidde in de loop der jaren tot verdieping in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en tot allerlei publicaties op dit terrein. De plattegrond van Beeckestijn1, getekend door Michael en gegraveerd door Philips2, wordt in alle publicaties over de Nederlandse tuingeschiedenis naar voren gebracht en vaak ook afgebeeld. Daarnaast bestaan er diepgaande analyses van de plattegrond door onder andere Oldenburger-Ebbers, Van der Aar en Rolle, Albers en Tromp.

Lees de publicatie….

Beeckestijn en zijn bewoners

Auteur: George Slieker, 2006.

Vanaf 2006, na de sluiting van Beeckestijn als museum, heeft George Slieker voor de Nieuwsbrief van de Vrienden van Beeckestijn een serie geschreven over Beeckestijn en zijn bewoners. Lees en verwonder u over het begin van Beeckestijn als zomerhuis, de dagelijkse gewoonten zoals eten en drinken, en kerkbezoek, over de band tussen Beeckestijn en dat andere prachtige landgoed Elswout.

De artikelen zijn destijds  achtereenvolgend gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de Vriendenstichting. In deze publicatie zijn ze gebundeld.

Lees de publicatie….

De tuinen van Beeckestijn

Auteur: Diet Hannessen, periode 2003 – 2010

Beeckestijn is vooral bijzonder door de tuinen. Diet Hannessen uit Velserbeek, niet alleen afgestudeerd aan de Hogere Tuinbouwschool maar (van.. tot ..) ook enthousiast tuinvrijwilligster op de buitenplaats, publiceerde in de periode 2003 – 2010 een serie over de bijzonderheden van het groen op het landgoed.

De artikelen zijn destijds  achtereenvolgend verschenen in de Nieuwsbrief van de Vriendenstichting. In deze publicatie zijn ze gebundeld.

Lees de publicatie….