Geschiedenis

De geschiedenis van Beeckestijn

Beeckestijn werd vanaf de 16e eeuw in fases verbouwd tot buitenplaats van Amsterdamse regenten, vanwege de gunstige ligging aan het toenmalige Wijkermeer. In de 18e eeuw kreeg het gebouw zijn huidige vorm en werd de Franse baroktuin uitgebreid met een parkbos in Engelse stijl. Later raakten huis en tuinen in verval en tijdens de Tweede Wereldoorlog was Beeckestijn een onderdeel van de Duitse Festung IJmuiden en raakte zwaar beschadigd. In 1953 werd het gered van de sloop, werd het gerestaureerd en kreeg het een museumfunctie. In 2010 werd Beeckstijn door de Gemeente Velsen verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser en Natuurmonumenten, die sindsdien verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie.
De historische context

In de achttiende eeuw was Beeckestijn één van de vele buitenplaatsen die langs de binnenduinrand gesitueerd waren aan de oever van het toenmalige Wijkermeer. In de zomer trokken de welvarende eigenaren vanuit de stad naar deze zomerverblijven.

Lees meer…..

De vroege periode

Aanvankelijk bevond zich op de huidige locatie van Beeckestijn een boerderij en werd er kort na 1500 een stenen huis gebouwd: een hofstede “met woon ende bouhuys, werve ende boomgaerden”.

Lees meer……

Grote veranderingen onder Jan Trip jr.

Jan Trip de Jonge bouwde begin 18e eeuw een volledig nieuw huis dat de basis vormt van de huidige gebouwen. De eerder aangelegde Frans classicistische tuinen breidde hij verder uit. Beeckestijn kreeg de allure van een buitenplaats.

Lees meer……

Glorietijd onder Jacob Boreel

Onder Jacob Boreel ondergingen de gebouwen grote veranderingen en werden de Franse baroktuinen uitgebreid met een parkbos in Engelse stijl. De buitenplaats beleefde in deze periode zijn glorietijd.

Lees meer……

Beeckestijn na Jacob Boreel

Na Jacob kwam Beeckestijn achtereenvolgens in handen van zijn zoon Willem en diens zoon Willem François. Beeckestijn transformeerde van formeel en landschappelijk naar romantisch.

Lees meer……

Crisis en oorlog

Na Willem François werd Beeckestijn niet meer door de familie bewoond. Na diverse huurders kwam het huis leeg te staan, trad het verval in en raakte het in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd.

Lees meer……

Herstel en Beeckestijn als museum

Beeckestijn werd gerestaureerd en kreeg in 1969 een museale functie. Tot de sluiting in 2006 organiseerde Museum Beeckestijn een grote hoeveelheid tentoonstellingen en andere culturele en recreatieve activiteiten.

 Lees meer……

De nieuwe eigenaars van Beeckestijn

In 2010 heeft Gemeente Velsen de buitenplaats verkocht aan twee nieuwe eigenaars: het parkbos en de tuinen aan Vereniging Natuurmonumenten en het huis, de koetshuizen en de kluizenaarswoning aan Vereniging Hendrick de Keyser.

Lees meer over Natuurmonumenten……                                Lees meer over Hendrick de Keyser…….