AAN DEZE PAGINA WORDT GEWERKT

Het romantische parkbos

 

De wal met daarop het Centraal Plateau vormt de overgang van de strakke geometrische tuinen naar het romantische parkbos. Het is een voorbeeld van de vroegste fase van de landschapsstijl gezien de vormen, detaillering en kleinschaligheid. Dit deel van Beeckestijn is aangelegd binnen het stramien van de geometrische structuur, zoals die in de strakke geometrische tuinen is toegepast. Opvallend is de grote variatie aan paden, perken, gras- en waterpartijen, afgewisseld door een voor die tijd karakteristieke beplanting van bloemrijk houtgewas. 

 

Direct achter de wal is het contrast met de rechte lanen direct zichtbaar. In de breedte van de tuin is daar het slingerpad aangelegd. Met de aanleg van verschillende doorkijkjes, beschutte plekjes en pleintjes ontstaat een verrassend effect.

 

Het Centraal Plateau ligt in het midden van de wal op de kruising met de Centrale As. Deze belangrijke plek markeert de overgang van de oude naar de nieuwe tuinen. Het verschil in de tuinstijlen wordt ook tot uitdrukking gebracht in de twee gereconstrueerde trappartijen. De vorm van de trap is bepaald door de kijkrichting. Aan de zijde van de strak gevormde geometrisch tuin zijn de trappen rond, in het landschappelijke deel hebben zij een rechte vorm. Vanaf het Centraal Plateau worden er verschillende interessante kijkrichtingen geboden.

De Centrale As is doorgetrokken tot het einde van het romantische parkbos met een bewuste onderbreking door het grasveld, het Engelse veld. Aan het einde stond een uitzonderlijk monumentaal gebouw. Deze colonnade, die eerder aan een triomfboog deed denken, was gebouwd in klassieke stijl. Oud-bestuurslid Andries Vonk publiceerde ‘De Triomf van Beeckestijn’, waarin hij het verleden en de toekomst van een dergelijke monumentale afsluiting van de tuin bestudeerde.

 

 

 

 

 

Een interessant element van het romantische parkbos is de eeuwenoude Alenbeek, zuidelijk van de Centrale As. De beek ontsprong aan de voet van de duinen ter hoogte van de huidige begraafplaats/crematorium Westerveld in Driehuis. Mogelijk heeft Beeckestijn haar naam ‘Stenen huis aan de beek’ ontleend aan de Alenbeek. De beek passeert eerst de 19e eeuwse idyllische vijver. Twee oorspronkelijke vijvertjes zijn tot één vijver vergraven. Aan de zuidkant staan rododendrons, die begin 20e eeuw geplant zijn. Deze plantensoort kwam in de 18e eeuw niet voor in Kennemerland.

Ten noorden van de Centrale As is het Kleine korenveld te vinden. .
De Eikencirkel
Neogotische kapel