De strakke geometrische tuinen

 

Vanaf het toegangshek, door het huis, via de droge kom en door de vijverkom tot aan de trappen (Centraal Plateau) loopt de Centrale As van het strakke, geometrische deel van de tuinen.

 

Links en rechts daarvan zijn de acht rechthoekige deeltuinen symmetrisch gesitueerd. De vakken worden gescheiden door een uitgebreid stelsel van lanen. Deze lanen met de laanbomen kunnen gezien worden als de dragers van de structuur van de geometrische tuinen. 

 
De geometrische tuinen worden aan de noordzijde omsloten door de Lange Noordlaan-Oost en aan de zuidzijde door de Zuidlaan. Aan de oostzijde door de Huisdwarslaan-Zuid en -Noord en aan de westzijde door de Wallaan-Zuid en -Noord.
Het project Halfverharding Achterhoeks Padvast is gestart om de paden van een stevige en waterdoorlatende verharding te voorzien. Inmiddels is een gedeelte opgeleverd.

Vanuit de hoofdingang gezien vindt men achter de koetshuizen links de barokke siertuin en rechts de klassieke kruidentuin.

 

Achter het huis voorbij de Huisdwarslaan aan de linkerzijde is een bosvak met een ovalen vijver. In deze rechthoek was de voormalige Menagerie te vinden. Er bestaan geen plannen de Menagerie hier opnieuw op te bouwen.

In het rechter zijvak bevindt zich de Bloemenwaaier met rechts daarvan een bosvak, waar ooit een vruchtboomgaard was. 

Na de Tussenlaan aan de linker zijde van de Centrale As bevindt zich het dwaalbos. Dit bosvak heeft op dit moment geen duidelijke inrichting. Hier is in de Tweede Wereldoorlog een bunker gebouwd. Deze is volledig met aarde bedekt en wordt door alle begroeiing aan het oog onttrokken.

In het bosvak ter rechterzijde vindt men de driehoekige Kersenboomgaard met een klassiek wit-houten toegangshek. De Velsense buitenplaatsen waren in de 18e-eeuw voor Amsterdam en Haarlem de belangrijkste leveranciers van kersen. De Velserkers genoot grote vermaardheid, maar verdween uit deze omgeving in het begin van de 19e-eeuw. In het bosvak aan de andere kant van de diagonale Laan Kersenboomgaard, die zicht geeft op de vijverkom met fontein, lagen ook moestuinen.

In het midden van de Centrale As bevindt zich de Vijverkom in de vorm van een quatrefoil. De Vijverkom is in 2015 volledig gerestaureerd, inclusief de laan rond de vijver en de Hoofddwarslaan-Zuid en -Noord die op de Ronde Laan Vijverkom uitkomen. 

Vervolgens komen twee iets grotere rechthoekige deeltuinen. Links het vak waar de diagonale Ganzevoetlaan-Zuid loopt. Aan de zuidzijde van deze laan bevindt zich een gazon, dat uitstekend geschikt is als picknickveld. Het rechter bosvak wordt diagonaal doorsneden wordt door de Ganzevoetlaan-Noord. De Centrale As en de beide Ganzevoetlanen eindigen in het midden van het Centraal Plateau op een ronde ganzevoet, uitgevoerd in Belgisch hardsteen.