De Bloemenwaaier

 

De oorspronkelijke versie van de cirkelvormige bloementuin in een vierkant bosket is aangelegd door Jacob Boreel Jansz.  Deze ronde bloementuin met in gezwenkte vorm aangelegde bloembedden was de plek waar de bijzondere plantencollectie van Boreel te bewonderen was. Opvallend zijn de ongelijke kabinetjes op de vier hoeken. Deze lijken een kopie te zijn van een laat 17e-eeuws voorbeeld uit de tuin van Zorgvliet in Den Haag.  

Door archeologisch onderzoek in de Bloemenwaaier
zijn sporen van de oorspronkelijke versie aangetroffen.
Zie ook de Kaart van Michael.
In 1997 is het bloemperk gereconstrueerd. Bij de
reconstructie is gebruik gemaakt van materialen en
planten, gebaseerd op algemeen historisch bronnen-
materiaal.
Er is toen gekozen voor een eigentijds plantschema.

 

 

 

 

 

 

De nieuwe eigenaar Natuurmonumenten heeft in 2017 in het kader van het Versterkingsplan gekozen voor een plantschema uit de periode van de oorspronkelijke aanleg in de 18e eeuw. De beplanting is daarbij zo gerangschikt dat de bloei gedurende de seizoenen van binnen naar buiten verloopt. In het centrum van de bloemenwaaier komen de vroegst bloeiende soorten en aan de buitenzijde de laatbloeiers. De groepjes planten zijn gecombineerd met een bodembedekker, zodat de bloemenwaaier ook de rest van het seizoen aantrekkelijk is. Soorten zijn o.a.: gele monnikskap, Roomse kamille, Florentijnse lis, duifkruid, dichtersnarcis en kleine maagdenpalm. In de vier buitenste hoeken – vier ongelijkvormige kabinetjes – zijn solitaire bomen geplant: judasboom, kornoelje, fluweelbomen en sneeuwklokjesboom.

In elk kabinetje is een zitbank geplaatst.

© Tekening Natuurmonumenten.

 

 

 

 

De Vriendenstichting schenkt twee bomen ter gelegenheid van het afscheid van haar bestuursleden Renee Bosma en Andries Vonk. Bij de feestelijke opening zullen namens alle Vrienden vier zitbanken van het type Zocherbank worden aangeboden. Begin 2019 zijn de werkzaamheden afgerond.