Geraadpleegde bronnen

In de verschillende beschrijvingen van de tuinen en huizen van de buitenplaats Beeckestijn verwijzen wij naar de bronnen die wij hebben geraadpleegd. Hieronder vind u de genummerde lijst.
De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om de gebruikte bronnen te achterhalen. Wanneer desondanks bronnen zijn gebruikt waarvan u (mede-)rechthebbende bent en waarvan u voor het gebruik geen toestemming hebt verleend, verzoeken wij u zich in verbinding te stellen met de Webmaster.

Lijst van bronnen:

 1. “Zegepralend Kennemerland, buitenverblijven langs de binnenduinrand”, door Joke van der Aar en Siebe Rolle, Museum Beeckestijn Velsen –Zuid, 1993. De uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in museum Beeckestijn van 24 december 1992 tot 1 november 1993.
 2. “Bloei en teloorgang van het Wijkermeer”, door Jan van Geest et. al, uitgeverij De Prom, Amsterdam 2002.
 3. “Maatregelenplan Park Beeckestijn te Velsen-Zuid”, SB4, Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen in opdracht van Natuurmonumenten, december 2014.
 4. “Beeckestijn, roem en praal aan de rand van Driehuis”, door Siebe Rolle, in programmablad Dorpsfeest Driehuis, 4 en 5 juni 2010, p. 74-122. De uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van het jaarlijkse dorpsfeest Driehuis en ging gepaard met een rondleiding door Siebe Rolle in het hoofdgebouw van Beeckestijn en een wandeling door de tuinen.
 5. “De tuinen van Beeckestijn; een beeld van een buitenplaats”, door Joke van der Aar en Siebe Rolle, Museum Beeckestijn,Velsen, 2000.
 6. “Korte contemporaine beschrijving van Beeckestijn uit 1783”, door Jan Holwerda, in Cascade bulletin voor tuinhistorie 25 (2016) nr. 2, p. 53-56.
 7. “Beeckesteyn, geteekend door Michael en gegraveert door Philips, door Jan Holwerda, in Cascade bulletin voor tuinhistorie 21 (2012) nr. 2, p. 43-46.
 8. “Triomf van Beeckestijn bij Cascade”, door Andries Vonk, in Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Beeckestijn, nr. 11, maart 2017, p. 7-9.
 9. “De triomf van Beeckestijn, Nieuwe inzichten omtrent het gebied rondom de Colonnade, de Kapelwoning en het westelijk einde van de centrale zichtas anno 1771/72 op grond van bronnen – en literatuuronderzoek” door Andries Vonk, websiteversie, 21 november 2016.
 10. “Beatrix op Beeckestijn, Velsen en het Oranjehuis. 70 vorstelijke bezoeken”, door Siebe Rolle,  Museum Beeckestijn Velsen-Zuid, 1997. De uitgave is tot stand gekomen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in Museum Beeckestijn van 23 april tot en met 25 mei 1997.
 11. “Johann Georg Michael (1738-1800) en zijn zoon Johan George Michael (1765-1858)”, door A. van Oosterom, in Ledenbulletin Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, nr. 33, 2010.
 12. “De Velsense buitenplaatsen in oorlogstijd; Gebeurtenissen in de periode 1939-1945”, door Rolle Siebe,Museum Beeckestijn, Velsen-Zuid, 1995.
 13. “25 jaar vrienden van Beeckestijn, vooruitkijkend terugblikken”, door  Andries Vonk,  in Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Beeckestijn, nr. 10, oktober 2016, p. 3-16.
 14. “De geboorte van de Stichting Vrienden van Beeckestijn”, door Siebe Rolle, 17 oktober 2016.
 15. “Plattegrond van Beeckestijn uit 1742 opgedoken”, door Christian Bertram, in Cascade bulletin voor tuinhistorie 23 (2014) nr. 1, p. 45-55.