Werkzaamheden:

Op 1 december 2020 heeft Bianca van Duin, na ruim drie jaar schrijven, haar boek ‘Jhr. ir. Jacob Lucas Boreel – waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland’ overhandigd aan dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen. Hij heeft het boek op gemaal Boreel in Middelburg in ontvangst genomen. Dijkgraaf Poppelaars: “Dat het monumentale gemaal Boreel een belangrijke voorziening is voor het waterbeheer op Walcheren, mag bekend worden verondersteld. Maar met het gepresenteerde boek, wordt nu ook eens de naamgever van dit gemaal in de persoon van Boreel voor het voetlicht gebracht. Een stenen gebouw nu met een persoonlijke geschiedenis!”

Sponsoring, schenking:

De Vrienden van Beeckestijn hebben het boek gesponsord.

Oplevering:

1 december 2020. U kunt het boek hier bestellen: https://www.erfgoedingenieurboreel.nl/

Jhr. ir. Jacob Lucas Boreel – waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland

Jhr. ir. Jacob Lucas Boreel – waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland