Opdrachtgever

Natuurmonumenten / gemeente Velsen

Werkzaamheden

Werkzaamheden zijn o.a. aanbrengen beplanting, kappen bomen (met vergunning), aanbrengen asfalt, verharding en stootbanden, plaatsen bebording en fietsenstalling achterzijde;  enkele paden voorzien van nieuwe halfverharding.

Oplevering

28 november 2018, met feestelijke opening