Werkzaamheden

Eerst nog een onbekend, overwoekerde plek, achterin het park, nu een parel die het bezoek meer dan waard is. Het pad rondom de eiken is weer duidelijk zichtbaar en bewandelbaar en er zijn zelfs bankjes geplaatst. Een ander mooi project betreft de centrale laan aan het einde van het park (haaks op de Van Lenneplaan). Deze laan wordt volledig gerenoveerd. Sparrenboompjes die er niet horen worden verwijderd en op de lege plekken komen Lende bomen ervoor in de plaats. Alles volledig in lijn met het historisch beeld.

Sponsoring, schenking

Met een ruime donatie van de Vrienden heeft Natuurmomenten de Eikencirkel weer tot leven gewerkt en wordt de centrale laan gerenoveerd.

Oplevering

Najaar 2022

Opdrachtgever

Vereniging Natuurmonumenten