Werkzaamheden:

Volgens Versterkingsplan. Aanvragen vergunning gemeente Velsen. Verwijderen oude eenjarige beplanting. Herinrichten van de vier kabinetjes. Reparatie van de witte hekken. Planten nieuwe bomen. Beplanten van de 19 waaiervormige bedden met vaste planten volgens nieuwe plantschema. Vernieuwen van de paden. Plaatsen van de Zocher banken in de vier kabinetjes.

Sponsoring, schenking:

Meerdere sponsoren, o.a. Prins Bernard Fonds.
2 bomen als afscheidscadeau bestuursleden Renee Bosma en Andries Vonk door Stichting Vrienden van Beeckestijn.
4 zitbanken type Zocher door Stichting Vrienden van Beeckestijn.

Oplevering:

Op 18 april 2019 ia de vernieuwde Bloemenwaaier feestelijk geopend.

Bijzonderheden:

Natuurmonumenten maakte een nieuw plantschema met beplanting uit de periode van de oorspronkelijke aanleg in de 18e eeuw.

Opdrachtgever:

Vereniging Natuurmonumenten