Hieraan wordt uw donatiegeld besteed

 

Als Stichting Vrienden van Beeckestijn willen wij zoveel mogelijk donatiegeld besteden aan onze doelstelling: het behouden en versterken van het cultureel erfgoed de buitenplaats Beeckestijn. Dat zijn onze doeluitgaven. 
Behalve doeluitgaven hebben wij te maken met kosten t.b.v. de Vrienden. Wij zorgen dat de donerende Vrienden op de hoogte blijven door onze Nieuwsbrieven, website en mailings. Ook worden kosten gemaakt voor flyers om nieuwe Vrienden te werven en de tweejaarlijkse Vrienden- en vrijwilligersbijeenkomst. Zoals elke stichting hebben wij te maken met bureaukosten, zoals voor ons secretariaat, bankkosten etc. Verder zijn er de wettelijke kosten, zoals de Kamer van Koophandel, statutenwijzigingen etc. en wat kleine overige kosten die niet onder deze vier categorieën vallen.

 

 

 

Zijn de eigenaren Natuurmonumenten en Hendrick de Keyser
niet zelf in staat om Beeckestijn te exploiteren?

 

Beeckestijn is een prachtige buitenplaats, maar zeer kostbaar in exploitatie en onderhoud. De beide eigenaren zijn verenigingen en geen commerciële organisaties. Bij elk nieuw project moeten zij een beroep doen op fondsen om de financiering rond te krijgen. Soms stagneert de fondsenwerving en vaak is er geen geld meer voor de extra’s of bijzondere projectonderdelen. In deze gevallen wordt nog wel eens een beroep gedaan op de Vriendenstichting.

Op de pagina Sponsoring zijn voorbeelden te vinden van door de Stichting Vrienden van Beeckestijn gesponsorde projecten.