Over ons

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn

De Stichting Vrienden van Beeckestijn telt vijf bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester en de portefeuilles PR en Communicatie en Erfgoed. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Een of meer keren per jaar overleggen steeds twee bestuursleden met de partners Natuurmonumenten, Hendrick de Keyser, Museumhuis Beeckestijn, Brasserie Beeckestijn en Gemeente Velsen. De rol van de Vriendenstichting is in de afgelopen jaren veranderd. Vanaf de oprichting in 1991 vervulde zij een uitvoerende rol in het organiseren van allerlei activiteiten. Sinds de overdracht in 2010 treedt de Stichting Vrienden van Beeckestijn ook als sponsor op om behoud, duurzaam beheer en ontwikkeling van Beeckestijn financieel te ondersteunen. Jaarlijks organiseren de Vrienden een Exclusieve Vriendenactiviteit.

Culturele ANBI

Mooi om te melden is dat per 2022 onze stichting is aangemerkt als Culturele ANBI. Dit betekent dat u kunt rekenen op een hogere belastingteruggaaf op uw donatie aan onze stichting. Voorwaarde is wel dat u voldoet aan de drempelwaarde voor schenkingen. Voor de exacte rekenmethode verwijs ik u graag naar de website van de belastingdienst.

Het bestuur stelt zich aan u voor

Aad Kalkman, voorzitter; Pascal Braker, penningmeester; Mariëlle Callenbach, secretaris; Annette Capelle, PR en communicatie, Carol Pottasch, erfgoedspecialist.

Lees meer….

Samenvatting Statuten

‘…..De Stichting Vrienden van Beeckestijn heeft ten doel het behoud, een duurzaam beheer, de vrije toegankelijkheid en een verantwoord gebruik van het cultureel erfgoed de buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:– waar mogelijk bijdragen aan het realiseren van de afspraken die met de eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt, zoals de intentie om de tuinen verder te versterken en het hoofdgebouw een publiek toegankelijke culturele functie te geven;– het toezien op het naleven, en waar mogelijk bij te dragen aan het realiseren van de afspraken die met de eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt;– het werven van donateurs (Vrienden);…….’ 

Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar brengen de Vrienden hun Nieuwsbrief uit. De voorjaarseditie in maart en in november de najaarseditie. Hiermee worden de Vrienden en relaties geïnformeerd over nieuws en stand van zaken betreffende Beeckestijn. De Nieuwsbrief wordt grotendeels digitaal verspreid vanwege de kosten. Vrienden en vrijwilligers die niet over email beschikken ontvangen een gedrukt exemplaar. Alle Nieuwsbrieven die sinds de oprichting van Vrienden van Beeckestijn zijn uitgegeven worden in het archief bewaard. Deze zijn toegankelijk via een aan te vragen toegangscode.

Lees de recente Nieuwsbrief            Ga naar het archief Nieuwsbrieven

25-jarig bestaan

Op 16 juli 1991 werd de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van Beeckestijn getekend. Reden voor het huidige bestuur om in 2016 het heugelijke feit van het 25-jarig bestaan van de Vriendenstichting te vieren. Zij deden dat met een bijzondere uitgave van de Nieuwsbrief en door Natuurmonumenten, Hendrick de Keyser en Huis Beeckestijn elk een schenking te doen.

Lees meer….

Sponsoring

Het z.g. doelvermogen van de Vriendenstichting, bijeengebracht door de Vrienden, wordt volledig besteed aan sponsoring van tuin- en museumprojecten. De financiële bijdragen van de Vrienden resulteren in tastbare, blijvende objecten en worden dus niet gebruikt voor de exploitatie van Beeckestijn.

Lees meer….

Contactgegevens

Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens.

Lees meer….

De Stichting Vrienden van Beeckestijn legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We gebruiken deze voor de Vriendenregistratie, de vrijwilligers en relaties en om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Zie onze uitgebreide Privacyverklaring. Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten via het Contactformulier, per mail aan privacy@vriendenvanbeeckestijn.nl of Antwoordnummer 319, 1970 VB IJmuiden.