Als Vrienden van Beeckestijn zijn wij natuurlijk erg benieuwd naar de renovatie van de kapelwoning. Er wordt hard gewerkt, maar hoe vordert de restauratie? We vroegen het Peter Nieuwendijk, Projectleider Restauratie bij Hendrick de Keyser.

De aannemer is druk bezig met de “ruw” bouw van de kapelwoning, binnenkort wordt de betonvloer gestort deze zorgt voor de stabiliteit van het pand. Daarna kunnen de metselwerk gevels worden hersteld en het voegwerk wordt vervangen voor een historische kalkvoeg. Bij het verwijderen van de oude betonvloer hebben we in de keuken een gemetselde waterput gevonden, de positie van deze historische waterput vinden we te bijzonder om weer onder de betonvloer te laten verdwijnen. Er is voor gekozen om deze put toonbaar te laten door middel van een glasplaat in de betonvloer.

De torenspits (gesponsored door de Vrienden van Beeckestijn) wordt compleet in de werkplaats gemaakt, dit zal ongeveer eind juli/begin augustus zijn. Daarna wordt de torenspits in zijn geheel naar de kapelwoning getransporteerd en met behulp van een kraan op de bestaande toren geplaatst.

In de woonkamer wordt de schouw weer terug geplaatst op de originele positie. Ook heeft er boven het keldertje een bedstede gezeten met daarnaast een deur die toegang gaf tot de kelder. Ook deze situatie wordt weer terug gebracht. Uiteraard ontkomen we niet aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen voor de kapelwoning. De daken en buitengevelwanden worden allemaal geïsoleerd met een dampopen houtwolisolatie materiaal en afgewerkt een dampopen stucwerk zodat damp en vocht in de constructie kan reguleren.

Daarnaast worden er ook een 2 tal zonnepanelen op het dak van de schuur geplaatst voor opwekking van elektra. De tuin wordt ook onderhanden genomen zodat de tuinmanswoning en de tuin weer bij elkaar horen. In de tuin wordt een infiltratiekrat geplaatst waarop een aantal hemelwaterafvoeren op zijn aangesloten. Hiermee wordt het hemelwater van de daken niet afgevoerd in het riool maar wordt behouden voor de tuin.

Als alles meezit zal de kapelwoning bouwkundig eind oktober 2023 klaar zijn, daarna moet het pand en de tuin nog ingericht worden, waarna het naar verwachting begin 2024 kan worden opengesteld als vakantiewoning.