Lithografie P.J. Lutgers – 1840 
De heer Ton van Oosterom heeft prachtige historische verhalen geschreven over de vroegere bewoners van Beeckestijn. In de vorige nieuwsbrief werd het verhaal over Catharina en Anna Maria Boreel verteld. In deze editie vindt u het verhaal ‘De Generaal, Jonkheer Willem François Boreel (1755-1851)’. Mocht u het verhaal willen lezen, dan kunt u het document downloaden op onze website.

Willem François Boreel

Willem François Boreel, in de familie bekend als “de generaal,” heeft zo´n belangrijke rol gespeeld in de vaderlandse krijgsgeschiedenis, dat het alleszins de moeite waard is om uitvoerig aandacht aan hem te besteden. En dan niet slechts aan zijn rol als militair, maar ook aan die als vader van een gezin en als bewoner van een van Kennemerlands mooiste en meest waardevolle buitenplaatsen.

Veranderingen op Beeckestijn

Na zijn rol bij de strijdtaferelen van 1814 en 1815 wordt zijn leven in militair opzicht wat minder enerverend. Het gezin Boreel verblijft, zoals toen gebruikelijk, in de zomermaanden op de buitenplaats Beeckestijn te Velsen. Hij laat de nodige veranderingen op Beeckestijn aanbrengen. De entree wordt vervangen door deuren met veel glas erin, de voordeur en de ramen worden voorzien van luiken, de muren worden wit gepleisterd. Aan de straatzijde wordt de muur met daarin de speelhuisjes vervangen door een laag muurtje met daarop ijzeren paaltjes, waartussen kettingen van afwisselend ronde en langwerpige schakels. De toegang tot het voorplein gaat lopen via twee ingangen ter hoogte van de beide koetshuizen. Deze veranderingen zijn zichtbaar op de door Lutgers rond 1844 vervaardigde lithografie.

De verhalen op een rij:

Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (1/4) Catharina en Anna Maria Boreel
Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (2/4) Willem François Boreel
Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (3/4) Johan George Michael
Een stukje geschiedenis van Beeckestijn (4/4) Van boederdij tot dodenakker