Marcel Haas, coördinator natuurbeheer van Beeckestijn, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en
Beemster Forten van Natuurmonumenten vraagt grondeigenaren Heijmans en Amvest een wijs besluit te nemen: Geen huizenbouw, maar een open groenstrook tussen spoorlijn en Huis ter Hagen. Hij roept ze op elders in Driehuis te bouwen.

Ook het Wijkcomité Driehuis pleit voor ’handhaving van het groene karakter van de Zuidoostrand’.

Ellen de Boer interviewt Marcel Haas in de IJmuider Courant.