Ingediende aanvraag omgevingsvergunning P.C. Hooftlaan 93 te Driehuis, restaureren kapelgebouw, tijdelijk wijzigen gebruik van wonen naar logies (Rijksmonument)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Welstand

Voor zover de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit kan deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

Driehuis

P.C. Hooftlaan 93, restaureren kapelgebouw, tijdelijk wijzigen gebruik van wonen naar logies (08/11/2021) 133947-2021 (Rijksmonument)