Natuurmonumenten start petitie om insecten te redden

Een petitie moet bewoners en hun gemeenten bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor insecten binnen de bebouwde kom. Boswachter ecologie Hans Wondergem “Veel Nederlanders houden van strak gemaaide perkjes en hebben liefst geen onkruid in tuin en straat. We staan er vaak niet bij stil, maar daarmee maken we het insecten heel moeilijk om te overleven. Het is tijd dat insecten een stem krijgen en we hen in bescherming nemen. We willen met deze petitie mensen bewust maken van het probleem en ze aansporen in actie te komen.
Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen soms dagenlang het nieuws, maar over insecten kijkt men nog te vaak heen. Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren zijn, maar wel superbelangrijk. Een bron van leven. De petitie moet bewoners én gemeentes aansporen om groen meer ruimte te geven.
Azuurwaterjuffer | Foto Natuurmonumenten

Stille ramp

De afgelopen 30 jaar is al driekwart van de totale insectenpopulatie verdwenen. De gevolgen daarvan zijn ook voor andere dieren en planten rampzalig. Ons ecosysteem is een prachtig, maar kwetsbaar geheel en om dat gezond en intact te houden, hebben we ook insecten hard nodig.

Meer is minder

In je eigen tuin kun je veel doen, en ook het groenbeheer van gemeentes speelt hierin een belangrijke rol. Daarom roepen we iedereen op de petitie van Natuurmonumenten te tekenen. Wondergem: “Met de petitie roepen wij alle gemeentes op om insectvriendelijker te worden. Hoe? Als je bloemen en planten meer ruimte geeft om te bloeien, kunnen insecten daar schuilen en voedsel vinden. Meer doen voor insecten betekent in veel gevallen simpelweg ‘minder doen’. Bijvoorbeeld minder vaak maaien, minder vaak een sloot uitbaggeren en meer ruimte creëren waar ‘onkruid’ haar gang kan gaan. Zo ontstaat er vanzelf meer groen en meer kleur.” Natuurmonumenten geeft op haar website ook tuintips voor een natuurvriendelijkere tuin.

Groenstructuurplan

Op veel plekken gebeuren al goede dingen: mensen halen tegels weg uit hun tuin en voegen bloemen en planten toe. De gemeente Velsen stelde in 2019 een groenstructuurplan op. Daarin wordt binnen stedelijk en landelijk gebied gestreefd naar het zoveel mogelijk versterken van de ecologische waarde van de bestaande groenstructuur. Het aanbrengen van variatie en diversiteit versterkt die waarde. Immers een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie. In het plan staan diverse maatregelen, zoals het verruigen en soortenrijker maken van wegbermen (waar mogelijk, gelet op verkeerstechnische eisen en beeldkwaliteitseisen) en het ontwikkelen van bloem- en kruidenrijke zones in plantsoenen waar nu een monocultuur van gras is.

Petitie tekenen

Boswachter Hans Wondergem “Het is geweldig om te zien hoe snel een berm weer zoemt als je er op de goede manier mee om gaat. Dus hoe meer mensen hun tuin vergroenen en de petitie tekenen en hoe meer gemeentes meedoen, hoe beter.”