Natuurmonumenten zal de achterste delen van de weiden, die minder intensief voor dagrecreatie worden gebruikt, afsluiten, zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen als kruiden- en faunarijk grasland.

Sinds 2018 worden de randen van de recreatievelden in Beeckestijn minder vaak gemaaid. Hierdoor ontwikkelen de overgangen van grasland naar bos zich tot kruidenrijke en bloemrijke zomen. We zien nu al een toename in het aantal soorten dagvlinders en insecten wat hier voorkomt. In 2019 is hier onder andere een keizersmantel waargenoemen. Daarnaast bieden deze zomen ook broed- en foerageergelegenheid voor de vogels.

Dit geldt ook voor de achterste delen van de weiden, die minder intensief voor dagrecreatie worden gebruikt. Daarom zullen we deze afsluiten voor recreatief gebruik, zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen als kruiden- en faunarijk grasland. We maaien hier jaarlijks een pad in, zodat je er wel doorheen kunt lopen. Tot slot zullen we in dit deel van Beeckestijn een aantal solitaire en beeldbepalende bomen plaatsen of vrij zetten.

Download de poster Thuis voor dieren