Op en vlakbij Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid lopen steeds vaker ’hobbyschatgravers’ met metaaldetectoren rond, terwijl zij daar eigenlijk helemaal niet naar waardevolle spullen mogen zoeken. Dat stelt Natuurmonumenten, beheerder van Beeckestijn.

Ook in andere gebieden van Natuurmonumenten zou de organisatie metaaldetectie de laatste jaren flink hebben zien toenemen. Natuurmonumenten beschermt groen en cultureel erfgoed. Behoud van het zogenoemde (archeologische) bodemarchief maakt daar deel van uit. Bij opgravingen met een metaaldetector is de kans groot dat dit ’archief’ onherstelbaar wordt beschadigd.

Daarnaast wordt archeologisch erfgoed uit de gebieden die onder Natuurmonumenten vallen op deze manier ontvreemd, aldus een woordvoerster. De schatgravers kunnen bovendien op niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog stuiten. Natuurmonumenten reageert op een recent artikel in de IJmuider Courant, waarin twee speurders aan het woord komen die vlakbij Beeckestijn met een metaaldetector in de weer zijn. Deze en andere schatgravers riskeren een fikse boete te krijgen – van minstens 230 euro.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de IJmuider Courant.