Op 1 december 2020 heeft Bianca van Duin, na ruim drie jaar schrijven, haar boek ‘Jhr. ir. Jacob Lucas Boreel – waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland’ overhandigd aan dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen. Hij heeft het boek op gemaal Boreel in Middelburg in ontvangst genomen. Dijkgraaf Poppelaars: “Dat het monumentale gemaal Boreel een belangrijke voorziening is voor het waterbeheer op Walcheren, mag bekend worden verondersteld. Maar met het gepresenteerde boek, wordt nu ook eens de naamgever van dit gemaal in de persoon van Boreel voor het voetlicht gebracht. Een stenen gebouw nu met een persoonlijke geschiedenis!”

Aanleiding

Tijdens de Open Monumenten dag van 2015 kwam Van Duin als bezoeker in gemaal Boreel. Ze was onder de indruk van het werk van ingenieur Boreel en had maar één vraag: Wie was hij? Nadat ze veel onderzoek had gedaan in het Zeeuws Archief, schreef het waterschap een artikel over Van Duin. De reacties op het artikel waren een stimulans voor haar om verder te gaan met haar onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek heeft ze haar boek geschreven.

Het boek

In het boek wordt per hoofdstuk aandacht besteed aan Boreels werk als ingenieur. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de totstandkoming van de drie gemalen op Walcheren. Ook gaat het over hem als echtgenoot en vader van drie kinderen. Het boek stopt niet bij zijn dood. Vragen als wie was zijn opvolger, zijn z’n wensen uitgekomen en wat is er uit die tijd achtergebleven in het landschap komen ook aan bod.

Het boek is mede dankzij sponsering van het waterschap en zestien andere sponsors tot stand gekomen. Waterschap Scheldestromen heeft dit boek gesponsord omdat het onderwerp een relatie heeft met het verleden van het waterschap. Boreel heeft veel waterschapsinfrastructuur aangelegd.

Bianca van Duin: “Ik ben verheugd dat ik het eerste exemplaar aan de dijkgraaf mag overhandigen. Ingenieur Boreel heeft hier veel tijd doorgebracht en zijn naam leeft voort op deze plek. Zijn nalatenschap aan Walcheren is groot. Dit gemaal is nog altijd het hoofdgemaal op Walcheren! Ondanks de hoeveelheid aan werk in de afgelopen jaren ben ik er trots op dat, 90 jaar na de opening van gemaal Boreel, zijn werk gebundeld is in dit boek. Zijn naam heeft nu een gezicht gekregen!”

 

Jhr. ir. Jacob Lucas Boreel – waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland

U kunt het boek bestellen op: https://www.erfgoedingenieurboreel.nl/