Buitenplaats Beeckestijn als schitterend decor voor de beëdiging van 48 Huzaren van Boreel

Donderdag 3 oktober verzamelden de Huzaren van Boreel zich op Buitenplaats Beeckestijn waar in 1813 het regiment werd opgericht. Toen het koninkrijk der Nederlanden was gesticht en de nieuwe  koning Willem I voet aan wal zette op het strand van Scheveningen stond Jhr. Willem François Boreel klaar met een nieuw leger: “trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht”.

Met deze woorden als eed of belofte werden 48 nieuwe Huzaren van Boreel beëdigd, mannen en vrouwen. Zij deden dit met de hand aan de standaard, gedragen door regimentsadjudant Mike Helms, ten overstaan van paradecommandant regimentsarts Jhr. J.J. Boreel, nakomeling van Willem François, en regimentscommandant kolonel Hans van Dalen. Gedrieën droegen zij het originele uniform van de Huzaren van Boreel. Bij de plechtigheid klonk het Wilhelmus, de roep “Boreel!!”  en  het luid gezongen Boreellied: “…Wij zijn de Huzaren van Boreel, voor ons is niets te veel…..”.

Rond de ‘kom’ achter het huis hadden de troepen zich opgesteld, met paarden en een muziekkapel. Een regiment dat weliswaar groot historisch besef laat zien, maar middenin de moderne militaire werkelijkheid staat. In de afgelopen tijd waren zij actief bij missies in Mali, Afghanistan en Bosnië. Voor het hek van Beeckestijn stonden verschillende uiterst moderne pantservoertuigen opgesteld, zoals de Fennek.

Voor het groot aantal familieleden en vrienden van de beëdigde Huzaren was het een schitterend schouwspel. Na het afmarcheren van de troepen was er nog een informele afsluiting in het huis en het koetshuis van Beeckestijn.