Samen met de gemeente Velsen werkt Natuurmonumenten in oktober en november aan de herinrichting en verbetering van de entree en parkeerplaats van buitenplaats Beeckestijn, en aan de herinrichting van de entree bij de kapelwoning aan de Van Lenneplaan. De parkeerplaats en het fiets- en wandelpad langs de Kweekensteinsweg worden opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 8 oktober 2018. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio november klaar.

Voor voetgangers zal dit weinig tot geen problemen opleveren. Tijdens het werk aan de parkeerplaats wordt het verkeer omgeleid. Het recreatieveld dient tijdens het opknappen van de parkeerplaats tijdelijk als parkeerterrein. Zo blijft Beeckestijn voor iedereen toegankelijk.

Tegelijk met deze werkzaamheden zullen er op het terrein zelf ook nog enkele paden van nieuwe halfverharding voorzien worden.

Op een aantal plaatsen worden informatiekastjes neergezet met informatie over de voortgang