Natuurmonumenten heeft in februari tweemaal een bomenwandeling op Beeckestijn georganiseerd. Tijdens deze wandeling is aandacht besteed aan het groene aspect van de buitenplaats: de bomen en lanen en het behoud, onderhoud en herstel hiervan.

In de formele aanleg van het park vormt de lanenstructuur de ‘hardcore’ van het park. Daarom is het behoud van deze lanen essentieel voor de beleving van de zichtassen over de vijver, naar het hoofdhuis, de reposoirs en de deeltuinen.

Een gefaseerde verjonging van de lanen van Beeckestijn is een belangrijk onderdeel van het versterkingsplan dat Natuurmonumenten samen met verschillende betrokkenen heeft opgesteld. Doel van dit plan is om de cultuurhistorie en de bijzondere tuinstijlen van buitenplaats Beeckestijn te bewaren en de recreatieve mogelijkheden in het park te versterken.

Herstel van het lanenstelsel betekent onder meer verwijderen van storende bomen in lanen, wegwerken van achterstallige onderhoudssnoei en in een enkel geval het vervangen van een hele laan. De dilemma’s die daarbij komen kijken zijn met de deelnemers tijdens de wandeling gedeeld en uiteraard is ingegaan op de vragen die tijdens deze wandeling naar voren kwamen. Met deze wandelingen willen we uitleg geven over de ingrepen die soms op de buitenplaats worden uitgevoerd en ook waarom.