In het februarinummer 2018 van het ‘Vakblad Natuur Bos Landschap’ schrijft Michiel Purmer een interessant artikel over het landgoedbeheer op Beeckestijn.

Natuurmonumenten beheert al bijna honderd jaar landgoederen, maar zo’n tien jaar geleden kwam er wel een heel bijzonder landgoed bij: Beeckestijn. Dit iconische landgoed stamt grotendeels uit de 18e eeuw en heeft een voor Nederland unieke combinatie van formele en landschappelijke parkdelen. ln 2010 droeg de gemeente Velsen het landgoed over aan twee partijen: Vereniging Hendrick de Keyser kreeg de gebouwen, Natuurmonumenten het park. ln dit artikel schetst hij het beheer sinds 2010 en de dilemma’s, successen en problemen die Natuurmonumenten daarbij ondervond.

Lees het volledige artikel

Bron: Vakblad Natuur Bos Landschap, Michiel Purmer