Werkzaamheden:

Onderzoek of het antieke uurwerk te restaureren is. Opdracht voor het maken van een nieuwe wijzer. Aanschaf van een nieuw uurwerk met slagwerk voor hele en halve uren. Aanschaf luidbel met RVS ophangconstructie. Monteren van het uurwerk aan de wijzer en het slagwerk aan de luidbel.

Sponsoring, schenking:

Het herstel van de klok in het hoofdhuis is z’n geheel geschonken door de Vrienden van Beeckestijn ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

Oplevering:

Het werk is op 3 oktober 2016 opgeleverd.

Bijzonderheden:

Het uurwerk wijst traditioneel alleen de uren aan en beschikt daarom over 1 wijzer. De oorspronkelijke wijzer is enige jaren geleden spoorloos verdwenen. Het antieke uurwerk was in bruikleen van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. Omdat restauratie te kostbaar werd is het uurwerk aan deze stichting teruggegeven. De twee luidbellen die uit de toren van Beeckestijn kwamen zijn geschonken aan het museum Kennemerland.

Opdrachtgever:

Vereniging Hendrick de Keyser