Werkzaamheden:

Aanschaf fonteininstallatie. Plaatsen en opspannen van de drijvende unit met waterspuwers in het midden van de vijverkom. Aansluiten op de bestaande pompinstallatie, die voorzien is van een tijdklok.

Sponsoring, schenking:

Stichting Vrienden van Beeckestijn

Oplevering:

Op 21 juni 2011 is de fontein werkend opgeleverd en overgedragen aan Natuurmonumenten. Vanaf die datum is Natuurmonumenten eigenaar.

Bijzonderheden:

Jaarlijkse werkzaamheden: in het voorjaar plaatsen van de unit met waterspuwers, in het najaar verwijderen en opslaan. Dit wordt uitgevoerd door een vaste tuinvrijwilliger, die tevens zorgt voor het onderhoud van de installatie, in samenwerking met Natuurmonumenten.

Opdrachtgever:

Stichting Vrienden van Beeckestijn